1. Provozní řád kampu se vztahuje na vyhraničený prostor určený výhradně ke kempování, jejímž provozovatelem je společnost Jackie Pro s.r.o., IČO: 07585136. Dále jen kemp.
 2. Provozní doba kempu je od 7.6.2024, 10:00 až do 9.6.2024, 12:00. Všichni návštěvníci musí prostor opustit nejpozději ve den a hodinu ukončení provozu.
 3. V prostorách kempu se může pohybovat pouze osoba, která si zakoupí vstupenku kemp (pronájem místa pro kempování). Vstup do kempu pak bude umožněn pouze v kombinaci s festivalovým náramkem.
 4. Bezpečnostní služba je oprávněna kontrolovat obsah vnášených zavazadel a případně činit osobní prohlídku. A to zejména z důvodu zajištění všeobecné bezpečnosti.
 5. Od 01:00 do 7:00 každého dne je nutné v kempu dodržovat noční klid.
 6. Po celou dobu provozu kempu platí přísný zákaz pouštět hlasitou reprodukovanou hudbu, nebo hudbu přímo produkovat. V případě opakovaného porušení toho nařízení bude návštěvník z kempu vyveden a nebude mu umožněn návrat.
 7. Do kempu platí přísný zákaz vnášení zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek a jiných výbušnin či jiných nebezpečných předmětů.
 8. Rozdělávání ohňů je přísně zakázáno, stejně jako užívání přenosných či jednorázových grilů.
 9. Maximální povolená velikost stanu je 3 x 3 metry. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používání párty stanů.
 10. Všichni návštěvníci kempu jsou povinni dbát o pořádek, stejně jako stavět stany výhradně v prostorech k tomu vyhraničených.
 11. Každý návštěvník kempu obdrží při vstupu pytel na odpadky a žeton, který bude zálohován. Při opuštění prostoru kempu mu pak výměnu za naplněný pytel s odpadky a žeton, bude záloha vrácena.
 12. Pokud neopustí návštěvník kemp po ukončení provozní doby, může provozovatel z bezpečnostních důvodů zajistit odstranění stanů, případně jiných předmětů návštěvníka. V takovém případě neodpovídá provozovatel za škodu na těchto předmětech.
 13. Provozovat si vyhrazuje právo neumožnit stavbu altánku, párty stanů apod. z důvodu bezpečnosti. V případě nepřítomnosti majitele může provozovatel nechat tyto konstrukce okamžitě odstranit.
 14. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv uložené předměty a případné škody v areálu kempu.
 15. Zakoupením prostoru pro kempovaní návštěvník prohlašuje, že je seznámen s provozním řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat.

V Břeclavi dne 5. 1. 2024

Pořádající agentura:
Jackie Pro s.r.o.
Borová 6434, 760 01 Zlín,
IČ: 07585136, DIČ: CZ07585136

DALŠÍ PRAKTICKÉ

Kemp

Očekávejte příjemný travnatý povrch ohraničený stromy. Kde se kemp se nachází a jaký bude servis se dovíte zde.

Mapy

Podívejte se, kde kemp najdete.